Gücümüz deneyimimiz

25 yılı aşkın bir süredir reklamcılık sektöründe faaliyet gösteren şirketimiz, Latince reklam anlamına gelen Vendo kelimesinden türetilmiş yeni ismi “Vendosa” ile hem yurtiçi hem de yurtdışında reklemcılık sektörünün lider kuruluşlarından biri olma hedefi ile müşterilerine hizmet vermektedir.

Akaryakıt, bankacılık, otomotiv ve parakende sektörleri için reklam panoları yapımında uzman olan Vendosa Reklam, yurtiçi ve yurtdışı pazarda tasarım, kurulum, montaj ve satış sonrası servis hizmetlerini kapsayan anahtar teslimi çözümler sunmaktadır.


Vizyon

Çeyrek asırlık deneyimimiz, güçlü teknik ekip ve bilgimizle müşteri memnuniyetini ilke edinerek üretmek, hep daha iyi olmak için çalışmak, fark yaratmak için sürekli gelişmek ve müşterilerine en iyi deneyimi yaşatmak...

Misyon

Misyonumuz; sürdürebilir müşteri memnuniyetini yakalamak için işini hep ve daima en iyi yapan olmaktır.


Toplumsal Sorumluluk

Gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için çevre bilincine uygun üretim yapmak sosyal sorunluluğumuzdur.

Üretim kaynaklarının optimum kullanımını gerçekleştirmek, atık maddelerin geri dönüşümle tekrar kazanılmaları için ilgili kuruluşlara gönderilmesini sağlamak Vendosa Reklam’ın çalışma ilkelerindendir.


Şirket Politikalarımız

Kalite Politikamız

 • Koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamak
 • Ürün kalitesimiz ve hizmetimiz ile sektörün liderleri arasında yer almak
 • Tedarikçilerimiz ile kaliteden taviz vermeden çalışmak
 • Kaynakları verimli kullanmak ve çevreyi korumak
 • Teknolojiye ve insan kaynağına yatırım yaparak ürünlerimizi sürekli geliştirmek

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İnsan en değerli kaynağımızdır...
Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak, iş kazası ve meslek hastalıklarını en aza indirmek için;
 • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlenmek
 • İş sağlığı ve güvenliği konularında olası risklerinin önceden belirleyerek bu risklere ilişkin tedbirler almak
 • İş sağlığı ve güvenliği konularında yasal ve uluslar arası standartlara uymak öncelikli amaçlarımızdandır.

Çevre Politikamız

Gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için çevre bilincine uygun üretim yapmak toplumsal sorunluluğumuzdur...
Vendosa A.Ş. çevresel kirliliği önlemek için;

 • İlgili tüm yasa ve yönetmeliklerle belirlenen standartları sağlamak
 • Kaynak kullanımını azaltmak ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelmek
 • Tüm faaliyetlerinde çevreye etkileri konusunda tedbirli ve dikkatli davranmak
 • Çevre bilinci ile ilgili olarak tüm personelin eğitilmesini sağlamak
 • İşimizle ilgili üçüncü şahıslara çevresel standartları uygulamaları konusunda tavsiye ve telkinde bulunmak
 • Sadece çevreyi korumakla kalmayıp, çevrenin geliştirilmesi ile ilgili oluşturulan projeleri desteklemek ilkeleri ile çalışmaktadır.